0

قیمت روز موتورسیکلت داخلی و خارجی صفر و کارکرده 1402

قیمت روز موتورسیکلت
بازدید 1596

در این مقاله قصد داریم تا قیمت روز موتور سیکلت داخلی و خارجی را بررسی کنیم. تعرفه‌های اعلام شده در این گزارش به موتورسیکلت‌ها و اسکوترهای مختلف اشاره دارد، که بر اساس قیمت‌های استاندارد اعلامی توسط فروشندگان در بازار تهران تعیین شده‌اند. این قیمت‌ها برای مدل 1402و نسخه‌های گران‌تر اعمال می‌شود و سایر مدل‌ها در بخش توضیحات ذکر شده‌اند.

قیمت روز موتورسیکلت
قیمت روز موتورسیکلت

قیمت روز موتورسیکلت

مدلتوضیحاتقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
آپریلیا SXR 160مدل ۱۴۰۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CL 150مدل ۱۴۰۱ کیلس۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی FX 150مدل ۱۴۰۱۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی J 200مدل ۱۴۰۲۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JT 200مدل ۱۴۰۲۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 180مدل ۱۴۰۲۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 180مدل ۱۴۰۱۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 250مدل ۱۴۰۱۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 130مدل ۱۳۹۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 200مدل ۱۴۰۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰مدل ۱۳۹۹۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ KPT 200مدل ۱۴۰۱۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آوا ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آزما ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آزما ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آزما ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
باجاج اونجر ۲۲۰مدل ۱۴۰۱۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
باجاج بوکسر ۱۵۰مدل ۱۴۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ۱۶۰ NSمدل ۱۴۰۱۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس NS 200مدل ۱۴۰۲۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
باجاج دومینار ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 15 EFIمدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰۸,۸۶۴,۰۰۰
بنلی TNT 150مدل ۱۴۰۲۱۴۶,۸۰۴,۰۰۰
بنلی TNT 180 Sمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۴۹۵,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰
بنلی TRK 249 Nمدل ۱۴۰۱۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۷۶۶,۰۰۰
بنلی VZ 125مدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بنلی پانارئا ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی لئون چینو ۲۴۹مدل ۱۴۰۱۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۰,۶۹۲,۰۰۰
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPEمدل ۱۴۰۲۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۱۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو مدلی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو مدلی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۱۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو مدلی ۱۵۰ SEمدل ۱۴۰۱۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تک تاز موتور TK 125مدل ۱۴۰۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
تک تاز موتور TK 150مدل ۱۴۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس استار HLX 150مدل ۱۴۰۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس راکزمدل ۱۴۰۱۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس ویگومدل ۱۴۰۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جهان همتا بلنتا Z 249مدل ۱۴۰۱۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی CR 150مدل ۱۴۰۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
دایچی HX 180مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دایچی VP 125مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دینو BD 249مدل ۱۴۰۱۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دینو کاوان ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
روان سیکلت QM 200مدل ۱۴۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رویال الوی TG 170مدل ۱۴۰۱۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230مدل ۱۴۰۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
زونتس N2 N230مدل ۱۴۰۱۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
زونتس V249مدل ۱۴۰۱۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 Uمدل ۱۴۰۱۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 U1مدل ۱۴۰۱۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Rمدل ۱۴۰۱۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ بدون باکس۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱ جی پی۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی V-Strom 250مدل ۱۴۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما GW250مدل ۱۴۰۱۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سوکو CUxمدل ۱۴۰۱۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سوکو CUx Ducatiمدل ۱۴۰۱۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TCمدل ۱۴۰۱۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TC MAXمدل ۱۴۰۱۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TSمدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TS Pمدل ۱۴۰۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سهند سیکلت لاکی VF3 185مدل ۱۳۹۹۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
سی اف موتو CF 250 NKمدل ۱۴۰۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اف موتو CF 250 SRمدل ۱۴۰۲۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
سی اف موتو NK 150مدل ۱۴۰۲۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا AC4مدل ۱۴۰۲۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا CRT 160مدل ۱۴۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۱۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا VSP 170مدل ۱۴۰۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی استرلا ۲۵۰مدل ۱۳۹۸۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰مدل ۱۳۹۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ۲۵۰مدل ۱۴۰۱ با ABS۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SEمدل ۱۴۰۲۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ZX-25Rمدل ۱۴۰۲ بدون ABS۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی ورسیس X250مدل ۱۴۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کایو A 150مدل ۱۴۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کایو A 180مدل ۱۴۰۰۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 110مدل ۱۴۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 150مدل ۱۴۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 180مدل ۱۴۰۰۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 200مدل ۱۴۰۱۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کایو AY 70مدل ۱۴۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور KLD 200مدل ۱۴۰۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور NVX 170مدل ۱۴۰۱۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور رایز NVX 150iمدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو CDI 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو CGL150مدل ۱۴۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کودرکوادرو ۴۰۰مدل ۱۴۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ۱۹۵۸ (قیمت روز موتور سیکلت کویر)مدل ۱۴۰۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۱ هندلی۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۱ استارتی۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۱ اسپرت۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 200مدل ۱۴۰۱ اسپرت۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES1 1800مدل ۱۴۰۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES2 1500مدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES5 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES5 2000مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES6 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES8 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۱,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور EST2 1500مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور EST4 1500مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ET1مدل ۱۴۰۱۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور iTangoمدل ۱۴۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور M1-70مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MADمدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MAD Truckمدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MT2-70مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S1 125مدل ۱۴۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 150مدل ۱۴۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 ADV 150مدل ۱۴۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ST3-220مدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور T2 248 Nمدل ۱۴۰۱۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور T4 200مدل ۱۴۰۱۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور X2 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام RC 250مدل ۱۳۹۹۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام RC 200مدل ۱۳۹۹۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام ادونچر ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۰۰مدل ۱۳۹۹۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کی وی K249nمدل ۱۴۰۲۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۸۷,۶۶۳,۰۰۰
کی وی K249NRمدل ۱۴۰۲۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
کی وی K249Rمدل ۱۴۰۲۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ویسته ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰
کیو جی موتور NX 150مدل ۱۴۰۲۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
لامبرتا LPB 170مدل ۱۴۰۱۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
لیفان BM 180مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
لیفان KPS 200مدل ۱۴۰۱۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
لیفان KPS 250مدل ۱۴۰۱۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی ۱۳۵مدل ۱۴۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مگلی ۲۰۰Rمدل ۱۴۰۱۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249مدل ۱۴۰۱۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249 Paganiمدل ۱۴۰۱۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
نسکوتر Nescooter GE 900مدل ۱۴۰۲۶۲,۲۳۶,۰۰۰
نیرو محرکه نامی RX249مدل ۱۴۰۰۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی TS150مدل ۱۴۰۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲ استارتی۵۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۱ هندلی۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RDمدل ۱۳۹۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۸۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gyمدل ۱۴۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CCمدل ۱۴۰۲ RED۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا اسپرینت ۱۵۰Sمدل ۱۴۰۲۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUBمدل ۱۴۰۱۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰مدل ۱۳۹۹۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPEمدل ۱۳۹۹۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرتمدل ۱۴۰۲۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلابمدل ۱۴۰۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ADV 150مدل ۱۴۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا PCX 150مدل ۱۴۰۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا بیت ۱۱۰مدل ۱۴۰۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا فیوچر ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ۱۶۰مدل ۱۴۰۱۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها AEROX 155مدل ۱۴۰۲ ABS۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها MT 25مدل ۱۴۰۲۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها MX Kingمدل ۱۴۰۲۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها QBIX 125مدل ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
یاماها WR 155مدل ۱۴۰۱۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XMAX 250مدل ۱۴۰۲۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155مدل ۱۴۰۲۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R25مدل ۱۳۹۸۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت روز موتور

امداد خودرو یدک کش شرق تهران ،یدک کش غرب تهران ، یدک کش شمال تهران ، بنزین سیار تهران ، وانت بار تهران، یدک کش جنوب تهران، یدک کش اصفهان، باربری تبریز، وانت بار ارومیه، اجاره ماشین در کیش، مکانیکی سیار تهران، باطری به باطری سیار تهران، پنچرگیری سیار تهران

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *